Wat is het?

Hebt u geen dak boven uw hoofd en kunt u bij niemand terecht? Dan kunt u zich melden bij de dag- en nachtopvang in Doetinchem van IrisZorg.

IrisZorg biedt onderdak en begeleiding aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk zelf kunt redden. Hier wordt u mee geholpen.

Opvang bij huiselijk geweld

Als u thuis en binnen uw sociaal netwerk niet meer veilig bent en er sprake is van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel dan kunt u zich melden bij Moviera. Zij zorgen voor een veilig onderkomen.