Wil je weten hoe je (beter) kunt rondkomen met je geld? Of hoe je de administratie op orde krijgt? Wil je weten welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen? Of heb je andere vragen over geldzaken?

In de gemeente Aalten zijn allerlei organisaties die financiële vragen kunnen beantwoorden. Of met advies, tips of hulp kunnen helpen. Hieronder hebben we er een aantal voor je bij elkaar gezet.

Weet je niet goed welke organisatie je vraag het beste kan beantwoorden? Kom dan naar de GRIP-inloop. De medewerkers helpen je graag verder.

Afdeling inkomen gemeente Aalten

Gemeente Aalten heeft verschillende toeslagen en regelingen voor mensen met een laag inkomen. Regelingen voor hoge zorgkosten bijvoorbeeld. Maar ook regelingen waarmee we gezinnen met kinderen ondersteunen, bijvoorbeeld bij zwemles en allerlei schoolkosten.

Een overzicht van de verschillende regelingen vind je op de pagina inkomensondersteuning.

Je kunt ook bellen: (0543) 49 33 33 of een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl

GRIP-inloop

Medewerkers van het GRIP-team helpen je met advies en praktische tips voor alles dat met geld te maken heeft. Gratis uiteraard. Deel je geldzorgen. Vraag tips om beter rond te kunnen komen met je geld. Vraag hulp bij de administratie of het aanvragen van een uitkering of toeslag. Of vraag advies bij een financieel-juridische kwestie.

Heb je meer hulp nodig? Dan brengt het GRIP-team je in contact met andere deskundigen die je verder kunnen helpen. Ook die hulp is gratis.

Wanneer en waar?

Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9 in Aalten.

Afspraak maken

Een afspraak maken is niet nodig, je kunt zo binnenlopen. Liever een afspraak op een ander moment? Bel: (0543) 49 33 33 en vraag naar de consulent Hulp bij geldzaken.

Formulierenbrigade

Wil je vergoedingen of tegemoetkomingen aanvragen bij de gemeente, de belastingdienst of een andere instantie? Dan moet je daar meestal een of meer formulieren voor invullen.

Vind je dat lastig of twijfel je of alles wel goed is ingevuld? Vraag dan hulp van de Formulierenbrigade.
Vrijwilligers van de Formulierenbrigade weten precies hoe ze de formulieren in moeten vullen en doen dat graag samen met je. Of ze kijken even met je mee of dat wat je hebt ingevuld, juist is.

Wanneer en waar is de Formulierenbrigade?

 • Dinxperlo: iedere dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur bij het Kulturhus, Maurits Prinsstraat 6
 • Aalten: iedere dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur bij De Ahof, Polstraat 9

Een afspraak maken is niet nodig, je kunt zo binnenlopen.

Humanitas Thuisadministratie

De grip op je financiën verliezen is zo gebeurd. Blijf niet tobben als je het overzicht over de administratie kwijt bent of kwijt dreigt te raken. Neem contact op met Humanitas Thuisadministratie voor hulp.

Je kunt jezelf aanmelden bij Humanitas. Na de aanmelding volgt een gesprek met een coördinator om te kijken of je bij Humanitas Thuisadministratie aan het juiste adres bent. Is dat het geval dan zoeken zij naar een ‘passende vrijwilliger’. Is er een geschikte vrijwilliger gevonden, dan worden jullie aan elkaar gekoppeld. De vrijwilliger helpt je om de geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. De hulp van de vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie is tijdelijk. Je hoeft er niet voor te betalen.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Humanitas Thuisadministratie?

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen:

 • Telefoon: 06 - 10 95 88 99
 • E-mail: humanitas.ftaoa@gmail.com
 • Adres: Roelvinkstraat 2, 7101 GN Winterswijk

Kijk voor meer informatie op de website van Humanitas Thuisadministratie.

Afspraak maken

Je kunt jezelf aanmelden bij Humanitas. Na de aanmelding volgt een gesprek met een coördinator om te kijken of je bij Humanitas Thuisadministratie aan het juiste adres bent. Is dat het geval dan zoeken zij naar een ‘passende vrijwilliger’. Is er een geschikte vrijwilliger gevonden, dan worden jullie aan elkaar gekoppeld.

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden geven informatie, advies en ondersteuning op het gebied van sociaal-juridische en financiële vragen. Dat wil zeggen vragen die te maken hebben met wetten en regels. Sociaal raadslieden weten precies waar je recht op hebt. Ze geven uitleg over de regelingen en kunnen je vertellen welke instantie je verder kan helpen. Sociaal raadslieden werken samen met het Juridisch Loket. Advies van de sociaal raadslieden is gratis.

Sociaal raadslieden helpen je met vragen over

 • Uitkeringen: bijstand, werkloosheid, ziektewet, arbeidsongeschiktheid, aow en kinderbijslag.
 • Belastingen: aanslagen inkomstenbelasting, heffingskortingen en kwijtschelding.
 • Toeslagen: huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
 • Personen- en familierecht: echtscheiding, alimentatie en erfrecht.
 • Huurrecht: rechten en plichten van huurder en verhuurder, huurovereenkomst en verhuurdersverklaring.
 • Arbeidszaken: loon, ziekte, ontslag en arbeidsovereenkomsten.
 • Incasso en beslaglegging: aanmaningen, brieven van de deurwaarder en beslag op het inkomen.
 • Onderwijs: studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten.

Sociaal Raadslieden helpen je door

 • vragen te beantwoorden en advies te geven
 • brieven en bezwaarschriften te schrijven
 • te bemiddelen tussen jou en instanties
 • na te gaan voor welke regeling je in aanmerking komt
 • indien nodig, je door te verwijzen naar andere instanties

Contact en aanmelden

Bel 088-2609182 of mail naar srw@sensire.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Sensire sociaal raadsliedenwerk.

Algemeen maatschappelijk werk

Soms heb je vragen over de invulling van je leven of je rol binnen de maatschappij of het gezin. Of loopt het even niet lekker thuis of op je werk. Erover praten met vrienden of familie is soms net niet goed genoeg. Je hebt behoefte aan iemand die met je meekijkt, zonder een ingewikkelde aanmelding en zonder een diagnose. Daarvoor is maatschappelijk werk.

Maatschappelijk werk helpt veelal kortdurend en oplossingsgericht. De maatschappelijk werker sluit aan bij wat jij nodig hebt om zelf weer verder te kunnen. Is het echt nodig, dan zoeken jullie samen naar vervolghulp. Een afspraak is mogelijk bij je thuis, of op kantoor in Dinxperlo of Aalten. Je hoeft niet te betalen voor hulp van maatschappelijk werk.

Wanneer en waar kan ik het algemeen maatschappelijk werk vinden?

 • Dinxperlo
  • Yunio, Nieuwstraat 1
  • Kulturhus Maurits Prinsstraat 6
 • Aalten
  • Yunio, Nassaustraat 6
  • Ahof, Polstraat 9

Hoe kan ik mij aanmelden bij maatschappelijk werk?

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen:

 • Telefoon: 0900-6228724
 • E-mail: amw.aalten@sensire.nl

Kijk voor meer informatie over maatschappelijk werk op de website van Sensire maatschappelijk werk

MEE Samen

Heb je een vraag op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen? Wil je dat iemand met je meegaat naar een gesprek, met de gemeente of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand je helpt bij het doen van een aanvraag? Samen met je bekijkt welke mogelijkheden er voor je zijn als je het niet eens bent met de aanpak of het besluit van een instantie? Of gewoon iemand die alles eens samen met je op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie? Daarvoor kun je terecht bij MEE Samen. Gratis, onafhankelijk en zonder verwijzing.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. Met een (licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking, met chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Contact opnemen

Telefoon: 088 – 63 30 633

E-mail: info@meesamen.nl

Rechtswinkel

Je kunt bij de rechtswinkel terecht met al je vragen die een juridische achtergrond hebben. Je krijgt advies over de rechten en plichten die je hebt in verschillende conflictsituaties. Je krijgt een goed beeld van het effect van eventuele vervolgstappen, als blijkt dat je al pratend niet uit een conflictsituatie kunt komen. Er worden voor het advies door de Rechtswinkel geen kosten in rekening gebracht.

Waar en wanneer?

Rechtswinkel Arnhem

 • Maandag 19.00 – 20.00 uur: MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, Arnhem
 • Woensdag 19.00 – 20.00 uur: Bruishuis, Akkerwindestraat 1, Arnhem

Rechtswinkel Wijchen

 • Woensdag 19.00 – 20.15 uur: Noorderlicht, Roerdompstraat 76, Wijchen

Contact opnemen

Je kunt je vraag voorleggen tijdens een van de spreekuren, via e-mail of via het contactformulier op de website.

Kijk voor meer informatie op de website van Rechtswinkel Arnhem of van Rechtswinkel Wijchen

Juridisch loket

Iedereen kan op de website van het Juridisch loket terecht voor juridische informatie, tips en voorbeeldbrieven. Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kan het Juridisch loket je ook persoonlijk verder helpen.

Waar en wanneer

 • Varsseveld: Sensire, Boterstraat 2 op dinsdag in de even weken (op afspraak)
 • Warnsveld: ’t Warnshuus, Dreiumme 43 op donderdag 10.00 - 12.00 uur (zonder afspraak)
 • Enschede: Piet Heinstraat 17 op maandag en dinsdag 14.00 - 16.00 uur en op woensdag en donderdag 09.00 - 11.00 uur (zonder afspraak)

Contact opnemen

Telefoon: 0800 – 80 20

Als je belt, maakt het Juridisch Loket een afspraak voor je bij een vestiging in de buurt. Of ze bellen je binnen 5 werkdagen terug met telefonisch advies. Dit hangt af van je vraag. Bel je namens iemand anders? Zorg dan dat deze persoon daar toestemming voor kan geven tijdens het gesprek.

Kijk voor meer informatie op de website van het Juridisch Loket. Gratis juridisch advies | Het Juridisch Loket

Stichting Diaconale Hulpverlening

Er willen zijn voor je naaste. Sinds jaar en dag wordt vanuit de geloofsgemeenschappen in de gemeente Aalten deze missie onderschreven. Om nog meer waar te maken dat ze er willen zijn voor alle inwoners, ongeacht geloof of afkomst, is de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA) opgericht. DHA geeft hulp en ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben. In de DHA worden de krachten gebundeld om als gezamenlijke kerken en geloofsgemeenschappen bij te dragen aan het welzijn van alle mensen die tijdelijk of chronisch in een moeilijke of kwetsbare situatie verkeren.

Contact opnemen

E-mail: info@stichting-dha.nl

Meedoenpact

Het Meedoenpact wil inwoners ondersteunen die het (financieel) lastig hebben. Zij kennen de weg naar de juiste hulpverlening. Daarnaast kunnen ze soms zelf financiële ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld:

 • wanneer je ziektekosten moet maken, die niet door de verzekering worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts;
 • als je ziet dat je kind tekort komt omdat jullie het financieel krap hebben;
 • als je onverwachts een grote uitgave moet doen, maar daar echt het geld niet voor hebt;
 • door jaarlijks kerstvoedselpakketten en kinder-vakantiepakketjes voor de minima in de gemeente Aalten beschikbaar te stellen.

Ben je op zoek naar betaald of vrijwilligerswerk? Het Meedoenpact kan je helpen om in onze eigen gemeente een plek te vinden waar je werkervaring op kunt doen.

Contact opnemen

Via Figulus Aalten, telefoon: (0543) 47 39 93 of Figulus Dinxperlo, telefoon: (0315) 65 52 82

E-mail: info@meedoenpact.nl of meedoenpact@figulus-welzijn.nl

Kijk voor meer informatie op de website van het Meedoenpact.

Klusbrigade Figulus

De Klusbrigade helpt bij kleine klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld een kraan die lekt, een tuinhekje dat piept of een struik in de tuin die gesnoeid moet worden. De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor elke uit te voeren klus wordt € 2,00 per uur in rekening gebracht. Daarnaast worden de benzinekosten van de vrijwilliger (€ 0,19 per kilometer) en eventueel gebruikte materialen doorberekend. Na elke klus moet je contant betalen aan de vrijwilliger.

Contact opnemen

Via Figulus Aalten, telefoon: (0543) 47 39 93 of Figulus Dinxperlo, telefoon: (0315) 65 52 82 (op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur)

E-mail (met vermelding ‘klussendienst’): info@figulus-welzijn.nl

Na aanmelding van een klus wordt een klusformulier ingevuld door de medewerker van Figulus Welzijn. De coördinator van de Klusbrigade beoordeelt de klus. Binnen een week hoor je of de klus wordt aangenomen en hoe deze wordt uitgevoerd. Je ontvangt ook bericht als de klus niet wordt aangenomen.

Digitaalhuis Bibliotheek

Wil je beter Nederlands leren spreken? Beter leren lezen en schrijven? Het Taalhuis helpt je daar graag bij. Het Taalhuis is een plek in de bibliotheek of op een andere locatie, waar mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of computer basisvaardigheden, zich kunnen melden. Eerst stel je samen met de taaldocent je leerwens vast en krijg je geschikte materialen aangereikt om mee te werken. Vervolgens ga je onder begeleiding van een taalcoach individueel of in kleine groepjes aan de slag. Deelname is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Waar en wanneer

Er is een Taalhuis in elke vestiging van de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

Contact opnemen

Taaltelefoon: 088 – 00 62 999

Kijk voor meer informatie op de website van het Taalhuis.

Je kunt via de computer en op internet steeds meer regelen. Dat is handig. Maar ook lastig als je daar  geen of weinig ervaring mee hebt. Wil je beter leren omgaan met internet, je smartphone/tablet of programma’s als Windows 10? Of zelf je overheidszaken online kunnen regelen? De Bibliotheek helpt je verder. Met cursussen, workshops en spreekuren over computers en internet.

Contact opnemen

Telefoon: 088 – 00 62 929

Cursus Klik & Tik

Kijk voor meer informatie over de cursus Klik & Tik op de website van de Bibliotheek.