Voorlopige uitslag

De uitslagen van de stembureau-uitslagen worden opgeteld. Dit gebeurt op basis van de processen-verbaal (model N-10-1) van de stembureaus. De uitslagen worden opgeteld met behulp van een rekenhulpmiddel (OSV2020-U), op partijniveau en op kandidaatsniveau. Het resultaat van deze optelling is  vastgelegd in een proces-verbaal (model Na-31). Deze stukken zijn hieronder gepubliceerd, maar liggen ook ter inzage op het gemeentekantoor bij het team burgerzaken.

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.

Een fout bij de Provinciale Statenverkiezingen melden - Gemeente Arnhem(externe link)