Wat is het?

De gemeente verstrekt diverse (vormen van) subsidies aan verenigingen/organisaties op het brede sociaal-maatschappelijke terrein. Projectsubsidies kenmerken zich met name door het éénmalige karakter. Met het verstrekken van projectsubsidies wil de gemeente met name nieuwe activiteiten, evenementen of projecten stimuleren, die een aanvulling vormen op het structureel gesubsidieerde activiteitenaanbod op het brede welzijnsterrein.

Hoe werkt het?

Op basis van de projectsubsidieregeling kan de gemeente incidentele subsidies aan maatschappelijke organisaties verstrekken voor (ver)nieuwe(de) sociaal maatschappelijke activiteiten.

Een projectsubsidie kan op aanvraag worden toegekend in de vorm van:

  • een éénmalige waarderingssubsidie voor activiteiten, die een vernieuwend en bijzonder karakter kennen (dus niet tot de basisactiviteiten van uw organisatie behoren), en waarmee duidelijk sprake is van een meerwaarde ten opzichte van het reeds gesubsidieerde activiteitenpakket;
  • een éénmalige experimentsubsidie voor reeds gesubsidieerde instellingen, die bij wijze van proef een nieuwe activiteit willen organiseren waarvan een extra wervend of stimulerend effect wordt verwacht;
  • een éénmalige garantiesubsidie voor activiteiten met een vernieuwend karakter, die naar verwachting kostendekkend plaats kunnen vinden, maar zonder gemeentelijke garantie anders wellicht niet van de grond komen.

Omvang van projectsubsidie

De te verstrekken projectsubsidie kan worden toegekend tot maximaal € 1.000,- per aanvraag.

Wat moet ik doen?

Online een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. 

Een aanvraag voor verlening van de projectsubsidie moet uiterlijk acht weken voordat met de activiteit een aanvang wordt gemaakt door de gemeente zijn ontvangen.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een een projectsubsidie aanvragen.

Aanvraag projectsubsidie(externe link)