Reclamebelasting

Wat is het?

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. In de gemeente Aalten wordt deze belasting geheven voor het centrum van de kern Aalten en Dinxperlo.

De gemeente legt een aanslag op aan diegene, die een openbare aankondiging heeft. Een reclameboodschap bijvoorbeeld.

Wat kost het?

De reclamebelasting 2023 voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag per jaar, per object liggende in:

  • gebied 1 Aalten € 462,00
  • gebied 2 Dinxperlo € 334,00

De gebiedsafbakening is te zien op de kaarten in de verordening onder ‘lokale regelgeving’.

De reclamebelasting 2024 voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag per jaar, per object liggende in:

  • gebied 1 Aalten € 489,00
  • gebied 2 Dinxperlo € 390,00

De gebiedsafbakening is te zien op de kaarten in de verordening onder ‘lokale regelgeving’.

Extra informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.