Wat is het?

Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen.

De gespannen situatie op de woningmarkt heeft er toe geleid dat er in bepaalde situaties tijdelijke bewoning is toegestaan.

Hoe werkt het?

Het tijdelijk bewonen van recreatieobjecten wordt toegestaan [met het verlenen van een omgevingsvergunning] in die gevallen waarbij sprake is van:

  1. een verbouwing of calamiteit;
  2. een overbruggingsperiode tussen de verkoop van de ene woning en de oplevering van de andere woning;
  3. van een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of andere vorm van ontbinding van een duurzame relatie behoefte is aan tijdelijke woonruimte.

De regeling staat slechts open voor de inwoners van de gemeente Aalten, maar in bepaalde gevallen kunnen ook toekomstige inwoners hierop een beroep doen.

Het gaat daarbij veelal om solitaire recreatiewoningen in het landelijk gebied. Op de recreatieparken mag een beperkt aantal woningen voor dit doel worden gebruikt. Op die wijze blijf het recreatieve aspect toonaangevend op de parken. Ook is toestemming vereist van de eigenaren van de recreatiewoningen of parkexploitanten.

Van betrokkenen wordt verwacht dat zij -indien van toepassing- actief op zoek gaan naar passende permanente huisvesting. Bewoning wordt namelijk slechts voor een periode van 1,5 jaar toegestaan en wordt niet verlengd.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

Aanvullende informatie

U motiveert waarom u deze aanvraag doet en toont aan dat u aan de regeling voldoet (zie Hoe werkt het). Let u hierbij op hetgeen beschreven staat in de algemene en specifieke bepalingen van deze beleidsregels.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.