Wat is het?

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Wat moet ik doen?

U ontvangt géén rechtstreekse aanslag rioolheffing van de gemeente Aalten maar deze wordt via de Waternota van Vitens NV aan u opgelegd en geïnd.

In de voorschotbedragen die u aan Vitens NV betaalt is ook een gedeelte van de rioolheffing opgenomen. In de jaarlijkse afrekening van Vitens NV wordt dan naast het waterverbruik een afrekening van de rioolheffing gemaakt.

Uw rioolheffing/gegevens online raadplegen en beheren

Via Mijn Vitens(externe link) kunt u online uw financieel overzicht raadplegen. U kunt daar ook direct zaken regelen, zoals het doorgeven van de meterstand en het wijzigen van betaalgegevens, termijnbedragen en contactgegevens. Nog geen account bij Vitens? U kunt zich hier registreren(externe link).

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de afrekening van Vitens N.V. bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar van de gemeente Aalten.

Wat kost het?

De tarieven 2023 zijn bij een waterverbruik van:

  • 0 tot en met 2.500 m³ € 1,43 per m³
  • 2.501 m³ tot en met 5.000 m³ € 1,43 per m³ voor de afvoer tot en met 2.500 m³ vermeerderd met € 1,09 per m³ voor de afvoer boven de 2.500 m³
  • 5.001 m³ of meer € 1,43 per m³ voor de afvoer tot en met 2.500 m³ vermeerderd met € 1,09 per m³ voor de afvoer boven de 2.500 m³ tot en met 5.000 m³ en vermeerderd met € 72,00 voor elke volle eenheid van 1.000 m³ water boven de 5.000 m³.

De belasting van de gebruiker van een onroerend goed waarvan het verharde oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1.000 m², en waarvan het hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering bedraagt voor elke kubieke meter water € 0,55.

Bij een tijdelijke lozing van water vanwege bronbemaling bedraagt de aanslag voor elke volle eenheid van 1.000 m³ water: € 72,00.