Senioren-en gehandicaptenraad Aalten

Sinds januari 2007 is de Stichting Senioren en Gehandicapten Raad Aalten het adviesorgaan voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, als belangenbehartiger in de ruimste zin van het woord van alle senioren (> 50 jr) en van alle mensen met een functiebeperking woonachtig in de gemeente Aalten. In een convenant zijn diverse afspraken vastgelegd tussen de Stichting en het gemeentebestuur.