De Sociale Raad is een vertegenwoordiging van burgers die binding hebben met de doelgroepen in het sociale domein. De Raad adviseert over de participatie van burgers in de gemeente Aalten.

De Sociale Raad heeft als doel de mening van de achterban uit het gehele sociale domein aan het college van burgemeester en wethouders te verwoorden. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het voorgenomen beleid van het college en de gemeenteraad.

Secretariaat

Mevrouw Loes Wielink
E-mail: secretariaat@socialeraadaalten.nl
 

Meer informatie

De Sociale Raad heeft een eigen website. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de Sociale Raad.