Sponsoring, aanvragen bijdrage

Wat is het?

Met sponsoring willen we de organisatoren van een evenement een hart onder de riem steken. Wij verwachten als tegenprestatie van de organisatie van een gesponsord evenement dat ons logo en of naam in de communicatie rondom het evenement wordt gebruikt. Ook is het beschikbaar stellen van (toegang)kaarten een voorbeeld van een tegenprestatie.

Evenementen die binnen het sponsorbeleid passen hebben over het algemeen een bovengemeentelijke uitstraling en trekken (veel) belangstellenden, ook van buiten de gemeentegrenzen. Sponsoring is nadrukkelijk niet bedoeld om evenementen financieel te ondersteunen. Het is géén financiële bijdrage of verkapte subsidie die wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten of om de begroting van een evenement sluitend te krijgen.

Hoe werkt het

Organiseert u een evenement of een gebeurtenis in de gemeente Aalten dat voor publiek toegankelijk is, is dit evenement gericht op een relatief groot publiek en draagt het bij aan verbetering van de identiteit van de gemeente Aalten, dan kunt een aanvraag indienen voor een sponsorbijdrage. Het sponsorbedrag is € 250 per jaar per evenement. Wij stellen jaarlijks € 3.000 beschikbaar. De aanvraag moet minimaal een maand voor aanvang van het evenement zijn ingediend. De aanvragen worden beoordeeld op basis van 'wie het eerst komt' en 'óp is op!'. Wij maken met u afspraken over de manier waarop u ons logo of onze naam in de communicatie rondom uw evenement gaat inzetten.

In 2013 hebben we het sponsorbeleid ingevoerd. Na een jaar is het beleid geëvalueerd en zijn er enkele aanpassingen gedaan. Onderstaande verzoeken komen niet voor sponsoring in aanmerking:

  • Jubileumvieringen en/of jubileumuitgaven van verenigingen etc. Een jubileum kan men aan zien komen, hiervoor kan geld gereserveerd worden.
  • Verzoeken met een te algemeen karakter zoals paasvuren, Sinterklaasoptochten en kerstmarkten.
  • Verzoeken die hoofdzakelijk gericht zijn op het inzamelen voor goede doelen. Er worden in de gemeente Aalten veel goede-doelenacties georganiseerd. Sponsoring is niet bedoeld om goede-doelenacties te ondersteunen.

Wat moet ik doen?

U kunt met onderstaand formulier een sponsorbijdrage aanvragen.

Aanvraag sponsoring

Lokale regelgeving

  • Beleidsnota Sponsorbeleid-2014 deze kunt u opvragen via gemeente@aalten.nl