Wat is het?

U staat op het punt om uw eerste woning te kopen, samen of alleen. Door de verhitte woningmarkt komt u echter net dat laatste beetje tekort. Door het aanvragen van een Starterslening kunt u maximaal €25.000 extra lenen bovenop uw hypotheek. De eerste drie jaar hoeft u als starter geen rente en aflossing te betalen. Na drie jaar wordt dit opnieuw beoordeeld op basis van het inkomen (hertoets). De looptijd van de Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. De lening wordt verstrekt door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Hoe werkt het ?

Om in aanmerking te komen voor de Starterslening moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden worden genoemd in de verordening (zie lokale regelgeving), hieronder zijn de belangrijkste vermeld:

  • U bent 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland en verblijfsgerechtigd.
  • Dit is de eerste woning die u koopt. Wanneer u samen een huis koopt, geldt dit voor u beiden.
  • U betrekt zelf de woning. Wanneer u samen een huis koopt, geldt dit voor u beiden.
  • De gekochte woning staat in de gemeente Aalten (starters van buiten de gemeente zijn dus ook welkom).
  • De koop-/aanneemsom van de woning is maximaal €250.000.
  • De hypotheek en de Starterslening moeten worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat betekent dat de eerste hypotheek ook met NHG moet worden aangegaan.

Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening is het meefinancieren van verbeter- en verduurzamingskosten of meerwerk toegestaan bovenop de aankoopsom mits wordt voldaan aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van NHG.

Wat moet ik doen?

Vul het onderstaande aanvraagformulier in. En voeg het ondertekende (voorlopige)koopcontract en kopie legitimatiebewijs toe. 

Als de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging en binnen acht weken een digitale toewijzings- of afwijzingsbrief van ons. 

In het geval van toewijzing gaat u naar het SVn. Let op! Onze toewijzingsbrief is 8 weken geldig. U dient dus binnen 8 weken contact op te nemen met het SVn. Het SVn voert een financiële toets uit. Hierna ontvangt u een offerte van SVn. De rol van de gemeente is beperkt tot een eerste toets en het verzenden van de toewijzingsbrief. Alle overige werkzaamheden worden door het SVn uitgevoerd.

Meer informatie

gedetailleerd stappenplan SVn
veelgestelde vragen van het SVn 

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor een Starterslening.

DigiD linkAanvraag Starterslening

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.