Bij ernstige financiële nood door de energiecrisis is er de Steunmaatregel voor sociaal maatschappelijke organisaties. Op deze pagina kunt u nagaan of uw organisatie in aanmerking komt voor de regeling en direct een aanvraag indienen.

Voor wie is de steunregeling?

De regeling is voor sociaal maatschappelijke organisaties. Dat wil zeggen, sociaal, sportief of cultureel relevante non-profit organisaties, lokaal gevestigd of lokaal actief. En die specifiek door de stijgende energieprijzen hogere lasten hebben en daardoor in financiële nood (dreigen te) komen.

Maatwerkregeling

Deze nieuwe tijdelijke regeling is alleen gericht op de sociaal maatschappelijke organisaties in de gemeente Aalten. Daarbij is nadrukkelijk sprake van maatwerk - er is geen standaard compensatiemethode of -vorm - en de financiële steun van de gemeente is een aanvulling op steunmaatregelen van het rijk of de provincie. Om de noodzaak van gemeentelijke steun te kunnen bepalen, dient de organisatie inzicht te geven in hoe zijn financiële situatie is veranderd door de hoge energieprijzen en wat hiervan de mogelijke effecten zijn voor haar activiteitenaanbod. Op basis van deze informatie kan het college van burgemeester en wethouders vaststellen of aanvullende gemeentelijke ondersteuning noodzakelijk is.

Hoe doet u een aanvraag?

U dient online een aanvraag in. Daarbij geeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe wordt uw vereniging geraakt door de energiecrisis?
  • Welke andere steun ontvangt u al?
  • Welke energiebesparende maatregelen past u al toe of op welke wijze probeert u de inkomsten te verhogen?

Door de vragen uit het vragenformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden kan de organisatie het vereiste inzicht in de effecten van de energiecrisis duidelijk maken.

Wanneer kan men een aanvraag doen?

Een aanvraag kan vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 29 december 2023 worden ingediend.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 13 weken, door het college van burgemeester en wethouders worden beoordeeld.

Subsidieplafond

Voor uitvoering van de regeling is een subsidieplafond van € 500.000 vastgesteld. Aanvragen zullen, vanaf het moment dat zij als volledig worden beschouwd, op basis van geregistreerde ontvangstdatum worden afgehandeld.

Aanvraag steun in energiekosten sociaal maatschappelijke organisatie(externe link)

Lokale regelgeving

Beleidsregel gemeentelijke steun aan sociaal maatschappelijke organisaties bij ernstige financiële nood door de energiecrisis 2023(externe link)