Om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed, heeft de gemeente Aalten samen met SVn een regeling opgesteld. Het betreft een stimuleringslening voor de verduurzaming van winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming. Ook agrarische bedrijfsbebouwing kan met deze lening verduurzaamd worden. De lening is bedoeld voor eigenaren (ook particuliere) en huurders van vastgoed met een zakelijke bestemming. De regeling richt zich op MKB-ondernemers. 
De gemeente Aalten stelt een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar voor de regeling. Het betreft een revolverend fonds. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 100.000. Bij bedragen tot € 50.000 worden de afsluitkosten van € 1.500 vergoed door de gemeente Aalten. De inhoudelijke toets van aanvragen vindt plaats door Agem, de financiële toets door SVn.

Meer informatie over de regeling leest u in de ‘Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming(externe link). U kunt ook kijken op de website van SVn(externe link).