Subsidie opstellen dorpsplan, dorpshuisplan of vitaliteitsscan

Wat is het?

De gemeente hecht waarde aan naoberschap en burgerparticipatie voor het behouden en versterken van een veilige, veerkrachtige en aantrekkelijke leefomgeving. Daarom biedt de gemeente verschillende subsidies aan voor verenigingen en organisaties op het sociaal maatschappelijke terrein, waaronder deze subsidie voor het opstellen van een dorpsplan, dorpshuisplan of uitvoeren van een vitaliteitsscan.

Komt uw project in aanmerking?

Op basis van deze subsidieregeling kunnen dorps- of buurtschapsbelangenorganisaties en/of gemeenschapshuizen een aanvraag doen voor:

  • een subsidie in de kosten van het opstellen van een dorpsplan voor 75% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 12.000;
  • een subsidie in de kosten van het opstellen van een dorpshuisplan voor 75% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 5.000;
  • een subsidie in de kosten van het uitvoeren van een vitaliteitsscan voor 75% van de subsidiabele kosten tot een maximaal bedrag van € 1.500.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag subsidie dorpsplan, dorpshuis of vitaliteitsscan indienen.

Aanvraag subsidie dorpsplan, dorpshuisplan of vitaliteitsscan

 Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.