De plannen voor een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte waar het goed toeven is worden uitgewerkt door het bouwteam centrumplan Dinxperlo. Naast de aanpak van de openbare ruimte, willen we eigenaren en ondernemers in het centrum van Dinxperlo ondersteunen en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de kwaliteit en uitstraling van hun panden. Want, de uitstraling van panden, etalages en uitstallingen is immers bepalend voor de sfeer, beleving en aantrekkelijkheid van het centrum. Daarom is in de Centrumvisie Dinxperlo een subsidieregeling(externe link) voor vastgoed opgenomen. Die regeling wordt ook wel de gevelsubsidie genoemd.   

De subsidie is beschikbaar voor panden gelegen in het winkelgebied zoals dit bepaald is in de Centrumvisie Dinxperlo. Per pand is maximaal € 20.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 15 februari ingediend worden. In de subsidieregeling zijn de voorwaarden en vereisten om een aanvraag in te dienen beschreven. U vindt de subsidieregeling op www.overheid.nl(externe link).

Welke mogelijkheden biedt de gevelsubsidie?

De gevelsubsidie richt zich op de verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de panden in winkelstraten. Dit gaat bijvoorbeeld over het verbeteren van de winkelpui, het verwijderen van oude luifelbakken en het tegengaan van dichtgeplakte raampartijen en het aanpassen van reclame-uitingen en uitstallingen. Een aanleiding kan zijn dat u uw gevel wil verduurzamen door toepassing van HR glas, of uw gevel wil isoleren. Dan kunt u een beroep doen op deze subsidie. Hierbij kunt u ook verschillende subsidieregelingen combineren. Deze vindt u op www.rvo.nl(externe link).
Ook plannen voor toevoeging van (gevel)groen kunnen via deze subsidie aangevraagd worden, dit kunt u voorleggen aan het Bouwteam Centrumplan Dinxperlo. Zij staan open voor uw ideeën!

Waar begint u?

Overweegt u gebruik te maken van de subsidieregeling? Wellicht vraagt u zich dan af waar te beginnen. Het ‘inspiratiedocument Dinxperlo’ van het Gelders Genootschap kunnen u op weg helpen. Aan de hand van voorbeelden ziet u hoe de kwaliteit en uitstraling van de panden in het centrum verbeterd kan worden. Dit document kunt u opvragen bij de gemeente. Daarnaast kunt u kosteloos advies op maat vragen aan de architecte van het Gelders Genootschap.

Doet u mee?

Met onderstaand formulier kunt u de aanvraag doen.

Aanvraag gevelsubsidie(externe link)

Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. U kunt de gevelsubsidie aanvragen tot en met 31 december 2023. De regeling stopt op 1 januari 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.
 

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Heeft u gevonden wat u zocht?