Subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls vastgoed winkelstraten Dinxperlo’ is weer opengesteld. 

Ook wel beter bekend als de ‘gevelsubsidie’. U kunt tot uiterlijk 31 augustus 2024 (opnieuw) een aanvraag indienen.

Naast de aanpak van de openbare ruimte, willen we eigenaren en ondernemers in het centrum van Dinxperlo stimuleren en ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de kwaliteit en uitstraling van hun winkelpanden. De uitstraling van panden, etalages en uitstallingen is immers bepalend voor de sfeer, beleving en aantrekkelijkheid van het centrum.

Welke mogelijkheden biedt de gevelsubsidie?

Over de gevelsubsidie

In de Centrumvisie Dinxperlo is de gevelsubsidie opgenomen. Deze subsidie richt zich op de verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de panden in winkelstraten. Dit gaat bijvoorbeeld over het verbeteren van de winkelpui, het verwijderen van oude luifelbakken en het tegengaan van dichtgeplakte raampartijen en het aanpassen van reclame-uitingen en uitstallingen. Een aanleiding kan zijn dat u uw gevel wilt verduurzamen door toepassing van HR glas, of uw gevel wilt isoleren. Dan kunt u een beroep doen op deze subsidie. Voor het opstellen van een verbeteringsplan en de uitvoering van maatregelen is een bijdrage van 70% van de daadwerkelijk kosten tot een maximum van € 20.000,00 per pand beschikbaar.

Onderstaand vindt u de subsidieregeling en het formulier om een aanvraag voor een subsidie in te dienen.

Waar begint u?

Beschermd dorpsgezicht en Omgevingswet

Het kernwinkelgebied in Dinxperlo is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit betekent dat er voor werkzaamheden aan de gevel in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist is.
De adviseur Omgevingskwaliteit beoordeelt de plannen en brengt advies uit. Dit is advies is (mede) bepalend voor de toekenning van bijdrage vanuit deze subsidieregeling ‘Impuls kwaliteit vastgoed winkelstraten Dinxperlo 2024’.

Met de invoering van de Omgevingswet is er een nieuw digitaal Omgevingsloket.overheid.nl
Hier kunt u op adresniveau informatie vinden over geldende regels. Hier vindt u een vergunningschecker. Door alle vragen van deze vergunningschecker te doorlopen kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een vergunningaanvraag of melding kunt u dan ook doen via dit digitale loket. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook terecht op de website www.aalten.nl of contact opnemen met de gemeente.

Doet u mee?

Met onderstaand formulier kunt u de aanvraag doen.

Aanvraag gevelsubsidie

Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. U kunt de gevelsubsidie aanvragen tot en met 31 augustus 2024. De regeling stopt op 1 januari 2025 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.
 

Subsidieregeling gevelsubsidie

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.