Woningeigenaren in Aalten met een woning met een maximale WOZ-waarde van € 275.000, die
onvoldoende is geïsoleerd en verduurzaamd kunnen tot € 3.000 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie over deze subsidieregeling samengevat.

Het subsidieplafond is bereikt en aanvragen is niet meer mogelijk.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren waarbij voor de woning geldt dat:

  • De woning geen energielabel A of B heeft; en
    De woning een bouwjaar heeft van voor 2010.

Woningeigenaren die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen

Deze groep woningeigenaren kan 100% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per woning is € 500. De maximale subsidie is € 3.000 per woning.

Woningeigenaren met een woning met een maximale WOZ-waarde van € 275.000

Deze groep kan 30% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het minimaal aan te vragen
subsidiebedrag per woning is € 500. De maximale subsidie is € 3.000 per woning.

Hoe werkt het?

Zodra wij uw subsidieaanvraag hebben goedgekeurd, kunt u de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Daarna stuurt u bewijsstukken (facturen, bonnetjes en foto’s eindresultaat) van de uitgevoerde werkzaamheden naar de gemeente. U ontvangt vervolgens, na goedkeuring, zo snel mogelijk de aangevraagde subsidie, zodat u de rekening(en) kunt voldoen.

Wilt u de maatregelen zelf uitvoeren? Ook dan kunt u subsidie krijgen. Niet voor de gewerkte uren, wel voor de materialen. U kunt dan ook een voorschot op de subsidie vragen, zodat u de kosten voor de materialen niet voor hoeft te schieten. U kunt op het aanvraagformulier in het vak ‘overige opmerkingen’ aangeven dat u een voorschot wilt ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van deze subsidieregeling zijn:

  • U kunt alleen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die op de maatregelenlijst staan;
  • U kunt subsidie aanvragen voor één of meerdere energiebesparende maatregelen;
  • U kunt maximaal éénmaal per kalenderjaar subsidie aanvragen;
  • U mag de energiebesparende maatregelen pas (laten) uitvoeren nadat de subsidie is toegekend;
  • De energiebesparende maatregelen moeten binnen negen maanden nadat de subsidie is toegekend worden uitgevoerd;
  • Energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil van de woning (bijvoorbeeld niet in een nieuwe uitbouw);
  • Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023, of tot het moment waarop het subsidieplafond bereikt is.

Uitbetaling

Is de subsidie aan u toegekend dan kunt u met onderstaand formulier een verzoek tot uitbetaling indienen.
U heeft hiervoor de uitbetalingscode nodig die staat in de bevestigingsbrief.

Uitbetalingsformulier subsidie verduurzaming woning(externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van deze subsidie? Neem dan contact op met de Gemeente Aalten (0543) 49 33 33.