Wat is het?

De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die een slaapplek aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Als u een slaapplek aanbiedt in uw hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of camping, krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Als uw gasten in dezelfde gemeente wonen als waar uw bedrijf zit, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

Wat moet ik doen?

U betaalt de toeristenbelasting.

Wat kost het?

Het tarief 2023 bedraagt

  • per persoon per overnachting € 1,35
  • forfaitair € 196,00
  • kinderen tot en met 11 jaar gratis

Hoe lang duurt het?

Degene, die nachtverblijf aanbiedt moet een register bijhouden: het zogenaamde nachtverblijfregister. Het nachtverblijfregister moet voor 16 januari van het nieuwe jaar volgend op het jaar waarop de aanslag betrekking heeft naar de gemeente gestuurd worden. Aan de hand van deze opgave en de geldende tarieven wordt een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

Extra informatie

Degene, die nachtverblijf aanbiedt moet een register bijhouden: het zogenaamde nachtverblijfregister. Het nachtverblijfregister moet voor 16 januari van het nieuwe jaar volgend op het jaar waarop de aanslag betrekking heeft naar de gemeente gestuurd worden. Aan de hand van deze opgave en de geldende tarieven wordt een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

Indien u forensenbelasting betaalt, bent u geen toeristenbelasting verschuldigd.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.