Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen, dan moet u eerst melding doen van uw voorgenomen huwelijk. Wij kiezen er niet voor om de melding voor het huwelijk online te laten doen. Wij willen graag met u de praktische zaken rondom het huwelijk bespreken als u de melding komt inleveren. Dit betekent dus dat u voor het doen van de melding van uw voorgenomen huwelijk een afspraak moet maken.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Wat moet ik doen?

U belt met de gemeente om uw huwelijksdatum en -tijdstip vast te laten leggen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan en de benodigde Meldingsformulieren. Voor het inleveren van de meldingsformulieren moet u een afspraak maken.

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Attentie!

Neem eerst contact op met de gemeente wanneer de bruid(egom) in het buitenland geboren is, buiten Nederland woont of gewoond heeft. Vaak moeten dan nog extra documenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, worden overlegd. De gemeente kan uitleggen welke aanvullende documenten nodig zijn.

Wat kost het?

Kosten huwelijk

DagTijdstipTarief 2024
Maandag t/m vrijdag09.00-16.00 uur€ 416,20
Maandag t/m vrijdagniet vallend tussen 09.00-16.00 uur€ 635,20
Zaterdag, algemeen erkende feestdag of aangewezen dag ingevolge de Algemene Termijnenwet09.00-16.00 uur€ 832,60
Maandagochtend: voltrekking zonder ceremonie in spreekkamer, uitsluitend in het bijzijn van max. 4 getuigen09.00 en 9.30 uurgratis
Maandag t/m donderdag: voltrekking zonder ceremonie in spreekkamer: uitsluitend in het bijzijn van max. 8 personen incl. getuigen09.00-16.00 uur€ 150,00

Diverse tarieven

OmschrijvingTarief 2024
Afschrift akte huwelijk€ 16,60
Trouwboekje€ 29,20
Benoemen andere locatie (toeslag) tot 01-01-2025€ 0,00
Benoemen trouwambtenaar (BABS) voor 1 dag, met benoeming elders€ 126,00
Benoeming trouwambtenaar (BABS) voor 1 dag, zonder benoeming€ 385,00
Annulering/wijziging€ 37,60

Wij verzoeken u alle kosten te betalen wanneer u bij ons bent voor het inleveren van de melding voorgenomen huwelijk (liefst per pin).

Extra informatie

In de gemeente Aalten kunt u kiezen uit 3 vormen van huwelijksvoltrekking

Huwelijksvoltrekking met ceremonie

De voltrekking vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis in Aalten (maximaal 60 personen). U kunt ook kiezen voor een locatie naar keuze. Een huwelijksvoltrekking met ceremonie kan van maandag t/m zaterdag. Voor een voltrekking op zaterdag wordt een verhoogd tarief in rekening gebracht.

Huwelijksvoltrekking zonder ceremonie

Ook kennen wij een huwelijksvoltrekking zonder ceremonie. Dit kan op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Bij deze vorm van voltrekking mag u met een gezelschap van max. 8 personen (incl. getuigen) komen. De ceremonie wordt voltrokken in een vergaderkamer van het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8, Aalten.

Kosteloze huwelijksvoltrekking

Maandagmorgen om 09.00 of om 09.30 uur kunt u uw huwelijksvoltrekking kosteloos laten plaatsvinden. Hierbij mogen alleen uw getuigen aanwezig zijn. De ceremonie wordt voltrokken in een vergaderkamer van het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8, Aalten.

Locatie naar keuze

Het is mogelijk op een bijzondere locatie in de gemeente Aalten te trouwen. U kunt hierbij denken aan een speciale plek of een horecagelegenheid. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek een locatie aanwijzen als trouwlocatie. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk 3 maanden van te voren worden ingediend. Het formulier 'trouwen op locatie' kunt u opvragen bij de gemeente.
Het college beoordeelt of op de betreffende locatie getrouwd kan worden. Houdt u hierbij rekening met extra kosten. 

Trouwambtenaren van de Gemeente Aalten:

Hier vindt u meer informatie over de trouwambtenaren.

Meebrengen eigen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Het mogelijk om een 'eigen' ambtenaar burgerlijke stand het huwelijk te laten voltrekken. Deze ambtenaar wordt dan voor één dag benoemd. Deze te benoemen BABS moet dan wél in een andere gemeente werkzaam zijn in deze functie. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk 3 maanden vóór de huwelijksdatum zijn ingediend bij de gemeente Aalten.

Het formulier 'verzoek benoeming als BABS voor één dag' kunt u opvragen bij de gemeente. 

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Lokale regelgeving

Legesverordening