Zoekt u binnen de gemeente Aalten een bouwkavel? Wij hebben er nog een aantal te koop. Als gemeente bouwen wij uiteraard niet zelf en daarom bieden wij met enige regelmaat bouwkavels te koop aan.

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Er mag op een perceel gebouwd worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een bouwvergunning rust. Ook dient u eigenaar van het perceel te zijn. Het eigendom is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster.

Van belang is dat u nagaat of het bestemmingsplan eventueel belemmeringen oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij de gemeente en het kadaster.

Daarnaast is het van belang dat u voldoende informatie hebt over een mogelijke vervuiling van het perceel dat u wenst te kopen. De gemeente kan u hier meer informatie over geven en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Voor aankoop van het perceel dient duidelijk te zijn of er sprake is van bodemvervuiling.

Meer informatie

Bekijk op de kaart(externe link) het overzicht van de uit te geven kavels.