Er zijn tien tijdelijke, kleine flex-huurwoningen, verdeeld over vier kleine kernen gerealiseerd. We noemen deze flexwoningen ‘Uuthuuskes’; ze zijn bestemd voor jongeren die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met De Haart, De Heurne, Lintelo en IJzerlo en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen.

Tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. De gemeenteraad besloot 7 juli 2020 dat er tien woningen gekocht en geplaatst kunnen worden in de gemeente Aalten. Daarvan zijn er inmiddels acht woningen gerealiseerd. Voor de laatste twee woningen kon helaas geen passende plek worden gevonden.

U kunt de online lancering van de eerste Uuthuuskes terug kijken. Hier wordt in het kort door de betrokken partijen toelichting gegeven op het proces en op de vraag ‘wat maakt een Uuthuuske nu zo bijzonder?’. Ook is het unieke productie- en bouwproces van de Uuthuuskes te zien. Er is ook een aftermovie beschikbaar, hierin ziet en hoort u in het kort wat een Uuthuuske is.

Achterhoekse wooncoöperatie

De Uuthuuskes worden beheerd door een voor dit doel opgerichte wooncoöperatie. Uitgifte van de tijdelijke huurwoningen loopt via de belangenverenigingen in de kleine kernen. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich daar melden. De Woningen zijn op dit moment allemaal verhuurd. Kandidaten en geïnteresseerden kunnen zich via de lokale belangenvereniging melden, als ze op de wachtlijst willen komen te staan.

Regiodeal

De coöperatie wordt mede gefinancierd door de Regio Deal, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, LVKK en Vereniging DKK Gelderland. Een tweede pilot voor jongeren én ouderen die kleiner willen wonen, wordt uitgevoerd in Rekken, gemeente Berkelland.

Extra informatie

Algemene informatie over verhuur van de Uuthuuskes is te raadplegen via de Achterhoekse Wooncoöperatie.

Informatie over het bouwconcept is te vinden via uuthuuske.nl/

Voor vragen over de totstandkoming van het project kunt u contact opnemen gemeente@aalten.nl.

Belangenvereniging uit de kleine kernen

Heurns Belang

Haarts Belang

Barlo’s Belang

Lintelo’s belang

IJzerlo Ons aller belang