Wat is het?

Vanaf 1 januari 2014 wordt er niet langer door de (lokale) politie instructie gegeven aan organisaties voor de opleiding van evenementenverkeersregelaars. Deze methode is vervangen door een e-instructie via internet. De verkeersregelaars moeten een instructie volgen via internet en moeten daarna een toets afleggen.

Hoe werkt het?

  1. Voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder (veelal de gemeente). In samenspraak met politie en wegbeheerder moet het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars worden bepaald.
  2. De organisatie van het evenement neemt daarna contact op met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code waarmee de e-instructie kan worden gevolgd en overlegt hierbij (in kopie) de voorlopige vergunning of schriftelijk toestemming voor het volgen van e-instructie van de gemeente. Dit wordt geregeld via een aanvraagformulier op de website: www.verkeersregelaarsexamen.nl.
  3. De organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De organisatie heeft tijdens het verloop van de periode waarin de instructie wordt gevolgd inzage in de voortgang.
  4. Na afloop van de instructie ontvangt de organisatie een overzicht met geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse politie. Deze dient de organisatie digitaal te verzenden naar de gemeente met daarbij het verzoek de evenementenverkeersregelaars aan te stellen.
  5. De gemeente stelt verkeersregelaars voor maximaal 12 maanden aan. De uiteindelijke aanstellingsduur hangt af van de geldigheidsduur van het e-instructiecertificaat (‘diploma’) van de verkeersregelaar. Met dit aanstellingsbesluit kunt u vervolgens, binnen de geldigheidsperiode, ingezet worden als evenementenverkeersregelaar binnen de gemeente Aalten. Er is dan geen aanstelling per evenement nodig.

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2014 is de e-instructie kosteloos voor organisaties.

Extra informatie

Vragen over de e-instructie cursus of vergunning

Indien de nieuwe werkwijze rondom de opleiding van evenementenverkeersregelaars vragen oproept en/of indien u tijdens de procedure van aanvraag van cursusplaatsen of het volgen van de cursus vragen heeft of problemen ondervindt dan kunt u daar vragen over stellen via helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl of (030) 820 03 61.