Wat is het?

De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst twee subsidieregelingen vastgesteld. U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten voor reguliere peuteropvang of voorschoolse educatie (zogenaamde VVE) opvang voor uw kind, zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog niet naar het basisonderwijs gaat.

Komt uw kind volgens de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in aanmerking voor een zogenaamde VVE indicatie, dan kunt u via de kinderopvangorganisatie een beroep doen op de subsidieregeling Voorschoolse educatie opvang gemeente Aalten 2020.

Wat moet ik doen?

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan vraagt u voor de eerste 6 uur VVE-opvang via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan. Voor de uren voorschoolse educatie boven op de eerste 6 uur tot maximaal 12 uur bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. Deze uren zijn gratis. Hierover kan dan ook geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste 6 uur. De uren voorschoolse educatie boven op de eerste 6 uur tot maximaal 12 uur zijn gratis. U moet hiervoor de ouderverklaring met inkomensgegevens bij uw kinderopvangorganisatie indienen. Via deze ouderverklaring verklaart u geen recht op kindertoeslag te hebben dan wel een beperkt recht. U kunt de ouderverklaring opvragen bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen vanaf 2 jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie.

Wanneer uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen komt hij of zij in aanmerking voor het volgen van een voorschools educatief programma bij een VVE-geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit VVE-programma wordt aangeboden van minimaal 10 tot maximaal 12 uur per week gedurende 3 of 4 dagdelen per week verdeeld over minimaal 2 dagen gedurende maximaal 40 weken per jaar.

Extra informatie

Ouderverklaring beperkt recht op kinderopvangtoeslag

Er kan een situatie bestaan waardoor u (en uw evt. toeslagpartner) wel recht op kinderopvangtoeslag heeft (hebben), maar dit voor slechts een zeer beperkt aantal uren geldt (de minst werkende ouder werkt bijvoorbeeld via een oproepcontract op jaarbasis gemiddeld slechts 2 uur per week). U zou dan voor het volgen van een peuteropvangprogramma de resterende uren volledig zelf moeten betalen. Om een peuterprogramma van 6 uur voor iedereen financieel bereikbaar te houden, kunt u via deze verklaring een gemeentelijke tegemoetkoming vragen voor het verschil in uren (tot maximaal 6 uur) die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Van u wordt in dit kader dus wel verwacht dat u de kinderopvangtoeslag die u wel ontvangt inzet voor uw bekostiging van deze peuteropvang. Dit formulier kunt u opvragen bij de gemeente. Lees hier meer over peuteropvang, subsidieregeling voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.