Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen of bent u op zoek naar vrijwilligers, kijk dan op het Vrijwilligers Service Punt. Hier vindt u alle informatie over vrijwilligerswerk in Aalten. Het Vrijwilligers Service Punt geeft ook advies over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage.

Vrijwilligersverzekering

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente Aalten voor alle vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten. U bent dus automatisch verzekerd. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat uw eigen aansprakelijkheidsverzekering, of die van de instelling waarvoor u activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. We raden u aan om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Wie is verzekerd

Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.
Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

Schade

U veroorzaakt schade of krijgt bij het vrijwilligerswerk een ongeluk. Vul dan het schadeformulier. Lever dit formulier in bij de gemeente.