Aanmelding

  1. De school bouwt een leesdossier op, op basis van het protocol leesproblemen en dyslexie.
  2. De school en de ouders ondertekenen het formulier ‘Verklaring aanvraag EED’. Hiermee verklaart de school dat ze hebben voldaan aan stap 1.
  3. Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van het aanmeldingsformulier bij de gemeente. De aanvraag kan afgegeven worden bij het gemeentehuis, maar mag ook verzonden worden via post of e-mail.
  4. Ouders melden zich aan bij de zorgaanbieder voor het leveren van de vergoede dyslexiezorg, bij voorkeur via het digitale aanmeldsysteem van de betreffende aanbieder.
  5. De school draagt (een kopie) van het leesdossier over aan de aanbieder.
  6. De gemeente verwerkt de aanmelding in haar systeem.
  7. De gemeente zorgt dat aanbieder een opdracht (JW301 bericht) krijgt.
  8. De gemeente stuurt de beschikking naar inwoner.
  9. Na ontvangst van de opdracht en het leesdossier neemt aanbieder contact op met ouders om een afspraak te maken.