De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. 

In de volgende gevallen moet u het aanvraagformulier Bibob invullen:

  • u vraagt een alcoholvergunning aan
  • u vraagt een exploitatievergunning aan. Dit is van toepassing op horecabedrijven, de grotere pensions en B&B’s, campings, vakantieparken en de zogenaamde 24/7 fitnesscentra en sportscholen
  • u vraagt een groot evenement aan of een evenement met een extra groot risico
  • u vraagt een omgevingsvergunning aan met een bouwsom van € 500.000,- of meer


Als we daar goede redenen voor hebben, doen we ook een Bibob-onderzoek in de volgende gevallen:

  • u vraagt een subsidie aan
  • u doet een vastgoedtransactie met ons
  • u doet mee aan een openbare aanbesteding
  • bij illegale bouw


De gevraagde informatie heeft onder andere betrekking op de financiële situatie, bedrijfs- en historische gegevens van de door u gevoerde bedrijven. Wanneer de gemeente reële twijfels heeft over de ingevulde gegevens of vanwege het weigeren om bepaalde gegevens te overleggen, kan zij een advies vragen aan het bureau Bibob, gevestigd in Den Haag. Dit bureau onderzoekt de aanvraag en brengt een advies aan de gemeente uit. De gemeente heeft dus een extra mogelijkheid om de vergunning(en) te weigeren.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bibob leest u in de Beleidsregels Wet Bibob gemeente Aalten 2022.