Functie: Wethouder
E-mailadres: h.te.lindert@aalten.nl
Taken: Onderwijs, jeugd, sport & welzijn, bedrijfsvoering

 • Onderwijs en bibliotheek
 • Kinderopvang en gastouderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Huisvesting onderwijs, gebouwenbeheer en facilitair
 • Bedrijfsvoering en facilitaire zaken
 • Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties
 • ICT
 • Sport, welzijn en dorpshuizen
 • Lokale en regionale media
 • Dierenwelzijn
 • Subsidiebeleid

Politieke partij: Christen Democratisch Appel(externe link)

Nevenfuncties

Hoofdfunctie - bezoldigd

 • Wethouder

Ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • Plv. lid algemeen bestuur Regio Achterhoek
 • Plv. lid algemeen bestuur VNOG
 • Plv. lid algemeen bestuur GGD NOG
 • Plv. lid algemeen bestuur Laborijn
 • Lid algemeen bestuur Ecal
 • Lid Senaat van de Junge Uni Bocholt

Nevenfunctie - onbezoldigd

 • Bestuurslid Graafschap verbindt
 • Lid van commissie van aanbeveling Stichting Harapan Baru
 • Vrijwilliger bij Stichting Achterhoek VO, Schaersvoorde, inzet flexweken