Functie: Wethouder
E-mailadres: e.groters@aalten.nl
Taken: Openbare ruimte, mobiliteit, klimaat & energie, burgerparticipatie

 •   Duurzaamheid, energietransitie en klimaat
 •   Omgevingsvisie en Omgevingswet
 •   Mobiliteit
 •   Buitendienst
 •   Beheer wegen
 •   Beheer begraafplaatsen
 •   Afvalverwijdering en afvalverwerking
 •   Riolering
 •   Water
 •   Burgerparticipatie

Politieke partij: GemeenteBelangen(externe link)

Nevenfuncties

Hoofdfunctie - bezoldigd

 • Wethouder

Ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • plv. lid algemeen bestuur Laborijn
 • lid algemeen bestuur AGEM
 • lid Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid
 • lid Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie

Nevenfunctie - onbezoldigd

 • Groepsvoorzitter Scouting Roothaangroep Doetinchem