Wethouder J.C. (Joop) Wikkerink

Functie: Wethouder
E-mail: j.wikkerink@aalten.nl
Taken: Werk & inkomen, Wmo, gezondheid, inclusie

 • Wmo
 • Minimabeleid
 • Schulddienstverlening
 • Werk en inkomen
 • ZZP-voorzieningen en werkgeversservicepunt
 • Inburgering
 • Publieke gezondheid

Politieke partij: Progressieve Partij

Nevenfuncties

Hoofdfunctie - bezoldigd

 • Wethouder

Nevenfuncties - onbezoldigd

 • Lid Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Lid Thematafel De gezondste regio
 • Lid AB Stadsbank
 • Lid AB/DB GGD NOG
 • Lid AB/DB Laborijn