Wethouder T.M.M. (Ted) Kok

Functie: Wethouder
E-mailadres: t.kok@aalten.nl
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landbouw & landschap, financiën

 •     Ruimtelijke ordening
 •     Stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting
 •     Plattelandsontwikkeling
 •     Wabo
 •     Milieubeheer
 •     Financiën
 •     Grondzaken
 •     Exploitatie gronden
 •     Economische zaken
 •     Weekmarkten

Politieke partij: Christen Democratisch Appel

Nevenfuncties

Hoofdfunctie - bezoldigd

 • Wethouder

Ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • lid Achterhoek Board
 • lid algemeen bestuur Laborijn
 • lid algemeen bestuur ODA
 • plv. lid algemeen bestuur GGD NOG
 • lid Thematafel Vastgoed en Woningmarkt
 • lid Thematafel Smart Werken en Innovatie

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties - onbezoldigd

 • lid sponsorcommissie DVC'26