Wat is het?

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, is vastgelegd in de Jeugdwet.

De gemeente Aalten heeft beleidsregels en een verordening vastgesteld om hieraan invulling te geven.

Heeft u een klacht over de zorgverlening kijk dan voor meer informatie bij het kopje "Extra informatie".

Het Juiste Loket(externe link) is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Extra informatie

Klacht over zorgaanbieder

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt van uw zorgaanbieder, kunt u een klacht indienen. Er zijn verschillende instanties waar u terecht kunt, afhankelijk van uw klacht.

Klacht via zorgverlener

Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.

Klacht via klachtenfunctionaris

Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon. De meeste zorgverleners en elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris in dienst. Deze personen bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

Klacht via klachtencommissie

U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Zorgbelang Gelderland (externe link)kan u vertellen bij welke klachtencommissie u moet zijn.