Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, in de krant, op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het echt?

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, neem dan contact met ons op. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. In voorgaande jaren hebben wij WOZ-waarden aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een inwoner. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Informatie via WOZ-dialoog

Op de voorzijde van uw aanslagbiljet staat de QR-code WOZ-dialoog. Scan deze QR-code en u komt op een besloten gedeelte waar u vragen kunt stellen over de WOZ, een reactie kunt geven of eenvoudig bezwaar kunt maken.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet uiterlijk 11 april 2023 bij de gemeente binnen zijn. Ook bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

Bezwaar laten maken door een bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding bedraagt al snel € 750,- per bezwaarschrift en is dus zo hoog dat de bedrijven die dit ‘gratis’ voor u doen ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen, omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Die extra kosten worden uiteindelijk weer verrekend in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wél een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is echt gratis.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: (0543) 49 33 33. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag!