Alcohol schenken tijdens evenement

Wat is het?

Alleen horecabedrijven met een alcoholvergunning mogen alcohol aan derden schenken. Wilt u tijdelijk bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing op grond van de Alcoholwet aanvragen. Het schenken van sterke drank is verboden. Betreft het een besloten feest? Dan is geen ontheffing nodig.

Let op! Wanneer alcohol wordt geschonken tijdens een evenement, dan moet er ook een evenementenvergunning/- melding worden aangevraagd/ ingediend. Meer informatie hierover vindt u bij evenement organiseren.

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Wat heb ik nodig?

U dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen aan de gemeente.

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor alcoholische drank, aanvraag ontheffing voor tijdelijk schenken.

alcoholische drank, aanvraag ontheffing voor tijdelijk schenken

  • Kies voor de activiteit horeca.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Wat kost het?

Het tarief voor het jaar 2024 bedraagt € 14,90 voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Lokale regelgeving

Legesverordening