Bezwarencommissie

Tegen een groot aantal gemeentelijke beslissingen kunt u een bezwaarschrift indienen. De commissie bezwaarschriften geeft de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders een advies over het innemen van een standpunt op bezwaarschriften. De onafhankelijke commissie bestaat uit vier externe leden. Zij zijn  bekend met het beleid van de gemeente en beschikken over juridische deskundigheid.

Het secretariaat wordt gevormd vanuit het team Organisatie en Welzijn van de afdeling Sociaal Domein.

De bezwarencommissie komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen. Met feestdagen kan hiervan worden afgeweken.

De actuele agenda is te lezen in het gemeentenieuws in weekkrant de Band of Aalten Vooruit.

Informatie

Meer informatie vindt u bij de productbeschrijving bezwaar maken.