Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van verschillende taken neemt de gemeente Aalten deel in samenwerkingsverbanden. Dat zijn organen die in het leven worden geroepen door verschillende gemeenten die dan een stukje taak van de gemeente overgedragen krijgen. De mogelijkheid wordt hiertoe geboden door de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vast te leggen wordt een gemeenschappelijke regeling gesloten tussen de gemeenten. Deze verschillende regelingen worden in een register gepubliceerd zodat iedereen daar inzage in kan hebben.

De gemeente Aalten neemt deel aan onderstaande gemeenschappelijke regelingen.