De veiligheidsregio voert voor 22 Gelderse gemeenten allerlei taken uit op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat zijn vooral taken van de politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de VNOG.