HOME  |  In de gemeente  |  Evenementenkalender

Evenementenkalender april 2019

Alle evenementen tot 1 september 2020 zijn afgelast i.v.m. het coronavirus.

Deze evenementenkalender is opgesteld op basis van evenementen waarvoor bij de gemeente een melding is gedaan of door de gemeente een vergunning is verleend. Dit overzicht is dus niet volledig. Kijk voor een volledig overzicht op de website van de VVV-kantoren in gemeente.

Eind 2019 is een overzicht gemaakt met jaarlijks terugkerende evenementen in onze gemeente waarvoor het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, voornemens is in 2020 vergunningen of meldingen te accepteren. De evenementenkalender 2020 is samengesteld op basis van data waarop de evenementen en activiteiten in 2019 plaatsvonden. Aan de juistheid van de gegevens kunt u daarom geen rechten ontlenen.

Geselecteerde maand: april 2019

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie