Provinciale Staten

Inwoners van gemeente Aalten stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie die het beleid van de provincie Gelderland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de Provinciale Staten(externe link).

Waterschappen

Gemeente Aalten heeft één waterschap: Waterschap Rijn en IJssel. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Dat is bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater. Meer informatie over de waterschappen(externe link).

Meer informatie

Op deze pagina komt binnenkort meer informatie voor de kiezer. Bijvoorbeeld over uw stempas, de stembureaus en de kandidatenlijsten.