Wat is het?

De levensloop/zorgwoning is in feite een voorganger van de mantelzorgwoning. In veel gevallen is er wel sprake van omkijken naar elkaar en van lichte zorg, maar is een echte mantelzorgsituatie nog niet aan de orde. Dan kan de Levensloopwoning uitkomst bieden.

  • De Levensloop/zorgwoning is een tijdelijke woning die bij de hoofdwoning wordt bijgeplaatst.
  • Het kan ook een gedeelte van de hoofdwoning zijn dat als aparte wooneenheid wordt ingericht.

 De woning is volledig levensloopbestendig en moet aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoen.

 De regeling is niet bedoeld voor het toevoegen van permanente woonruimte, denk aan blijvende woningsplitsing, functieverandering of verhuur.

Hoe werkt het?

De levensloop/zorgwoning is bestemd voor inwoners van tenminste 70 jaar die binnen het eigen sociale netwerk (vaak familie) lichte zorg ontvangen. Zij verklaren ook samen dat ze deze zorg onderling gaan verlenen als die aan de orde komt. Vanaf 70 jaar is er geen indicatie nodig.

Is er sprake van de verzorging van iemand jonger dan 70 jaar, (bijvoorbeeld een familielid met een progressieve chronisch ziekte of een kind met een handicap), dan treffen we een maatwerkvoorziening en vragen we om een medische verklaring.

Regels van een levensloop/zorgwoning

Levensloop/zorgwoningen zijn niet vergunningsvrij. Als de woning voldoet aan de voorschriften en ook mag worden geplaatst, dan verleent de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar. Als de zorg toeneemt dan kan het zijn dat de woning in deze periode van 10 jaar of aansluitend overgaat naar een mantelzorgwoning. 
De voorschriften voor het plaatsen van een levensloop/zorgwoning staan in de beleidsregels levensloop-/zorgwoning.
De (toekomstige) verzorger en de verzorgde hebben een langdurige sociale relatie. De verzorger kan in de hoofdwoning wonen en de verzorgde in de levensloopwoning, maar ook omgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan familieleden zoals ouders en kinderen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een langdurige vriendschap.

Houdt de zorg op (bijvoorbeeld door verhuizing, overlijden of een beëindiging van de zorgsituatie), dan moet de woning binnen twee maanden worden verwijderd. Als de levensloopwoning in de bestaande hoofdwoning is ingericht, dan moet de bewoning daarvan dan worden gestaakt.  
Omdat het niet gaat om het ‘gewoon’ bijplaatsen van een woning, stellen we aan het plaatsen van de levensloopwoning wel de voorwaarde dat er een zorgverklaring wordt ondertekend. De toekomstige zorgverleners verklaren dat zij deze zorg gaan verlenen zodra en zolang die nodig is. Alle betrokkenen (verzorger en verzorgde) geven daarin ook aan in te stemmen met de levensloop/zorgwoning.

Wat moet ik doen?

Voor het realiseren van een levensloopwoning moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit kunt u doen via het omgevingsloket.

Wij adviseren u voordat u een aanvraag doet eerst de beleidsregels en de zorgverklaring door te lezen.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Zorgverklaring