Wat is het?

De gemeente taxeert ieder jaar de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting (OZB), de heffingen van het waterschap en de belastingdienst (eigenwoningforfait). Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

Hoe werkt het?

  1. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Deze kunt u ook via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' opvragen en zelf afdrukken. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Voor 'Mijn Aalten' heeft u een DigiD-code nodig!

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor taxatieverslag WOZ of indienen bezwaarschrift WOZ beschikking.

Aanvraag taxatieverslag WOZ(externe link)

Indienen bezwaarschrift WOZ-beschikking(externe link)

Aanvullende informatie

Bij het aanslagnummer moeten de laatste twee nullen niet ingevoerd worden en moet u de postcode invoeren van de tenaamstelling van de aanslag.

Bedrijven kunnen hiervoor inloggen(externe link) op een speciale website. Het aanslagnummer, postcode en huisnummer dienen als inloggegevens.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Extra informatie

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Openbaarheid WOZ-waarde woningen.

De WOZ- waarde van alle woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket(externe link).

Ook kunt u als voorheen de WOZ-waarde van uw eigen woning (voor zover deze in de gemeente Aalten is gelegen) inzien op ‘Mijn Aalten' of opvragen bij de gemeente.

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking en/of taxatieverslag. U kunt deze op verzoek alsnog toegezonden krijgen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.

Let op! Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.