Wat is het?

Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is, dan moet u dat drie weken van tevoren melden bij de gemeente. Te laat ingediende meldingen worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat de rommelmarkt niet door kan gaan.

Wat moet ik doen?

Meld de rommelmarkt drie weken voorafgaande aan de activiteit aan bij de gemeente. Te laat ingediende meldingen worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat de rommelmarkt niet door kan gaan.

Wilt u muziek laten horen en/of alcoholische dranken verkopen dan moet u hiervoor een aparte vergunning of ontheffing aanvragen. Meer informatie vindt u op evenement organiseren of alcoholische drank aanvraag ontheffing

De melding van een rommelmarkt is nodig, zodat de gemeente de activiteit op openbare orde- en veiligheidsaspecten kan toetsen.

Direct regelen

Hieronder kunt u een melding doorgeven van aanvraag rommelmarkt.

Melding van een rommelmarkt(externe link)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.