HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Samenstelling college

Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is als algemeen directeur ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie.

A.B. (Anton) Stapelkamp

A.B. Stapelkamp
contactgegevens en taken A.B. (Anton) Stapelkamp
FunctieBurgemeester
E-mailadresa.stapelkamp@aalten.nl
Taken
 • Communicatie
 • Verkiezingen
 • Burgerzaken
 • Gevonden en verloren voorwerpen
 • Lijkbezorging
 • Koninklijke Onderscheidingen
 • Bestuursondersteuning
 • Bestuurlijke samenwerking, Euregio en overige internationale contacten
 • Personeel en organisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Juridische zaken
 • Veiligheidshuis (huiselijk geweld)
 • Cultuur, musea en erfgoed (representatie)
 • Regio Achterhoek
 • Burgerparticipatie
 • Bestuurlijke vernieuwing

T.M.M. (Ted) Kok

T.M.M. Kok
contactgegevens en taken T.M.M. (Ted) Kok
FunctieWethouder
E-mailadrest.kok@aalten.nl
Taken
 • Ruimtelijke Ordening (RO), stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting
 • FinanciĆ«n
 • Huisvesting (gebouw), gebouwenbeheer en facilitair
 • Grondzaken, exploitatiegronden
 • Breedband
 • WABO
 • Cultureel erfgoed (beleid)
 • Omgevingswet
 • Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties
 • ICT, informatiebeveiliging en privacy
Politieke partijChristen Democratisch Appel

A.J. (Hans) te Lindert

A.J. te Lindert
contactgegevens en taken A.J. (Hans) te Lindert
FunctieWethouder
E-mailadresh.te.lindert@aalten.nl
Taken
 • Onderwijs
 • Jeugd
 • Sport
 • kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang
Politieke partijChristen Democratisch Appel

M.J. (Martin) Veldhuizen

M.J. Veldhuizen
contactgegevens en taken M.J. (Martin) Veldhuizen
FunctieWethouder
E-mailadresm.veldhuizen@aalten.nl
Taken
 • Economische zaken
 • Weekmarkten
 • Recreatie en Toerisme
 • Duurzaamheid
 • Buitendienst
 • Beheer begraafplaatsen
 • Beheer wegen
 • Riolering
 • Milieubeheer, afvalverwijdering, afvalverwerking
 • Aanspreekpunt waterschappen
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

J.C. (Joop) Wikkerink

J.C. Wikkerink
contactgegevens en taken J.C. (Joop) Wikkerink
FunctieWethouder
E-mailadresj.wikkerink@aalten.nl
Taken
 • WMO
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Volksgezondheid/gezondheidszorg
 • Participatiewet
 • Welzijn
 • Dierenwelzijn
 • Bibliotheek
 • Subsidiebeleid
 • Kulturhusen
 • Inburgering
 • Lokale en regionale media
Politieke partijProgressieve Partij

A.J.M. (Annemieke) Gildhuis

A.J.M. Gildhuis
contactgegevens en taken A.J.M. (Annemieke) Gildhuis
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadressecretariaat@aalten.nl