HOME  |  Bestuur en organisatie  |  College burgemeester en wethouders

College burgemeester en wethouders

Het eerste werk van een nieuwe gemeenteraad is het kiezen van wethouders. Samen met de burgemeester zijn ze belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris treedt op als eerste ambtelijke adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Onderling verdelen de collegeleden de taken in zogeheten portefeuilles.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt besluiten ten behoeve van de raad voor en voert deze uit. In hun werkzaamheden worden burgemeester en wethouders ondersteund door de ambtelijke organisatie. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.